Podczas Mszy Świętej oraz innych uroczystości religijnych używa się wielu różnych przedmiotów liturgicznych. Każdy z takich przedmiotów posiada swoją symbolikę. Wśród nich wyróżnić można naczynia oraz sprzęt liturgiczny https://www.meritohurt.pl/artykuly-liturgiczne/naczynia-liturgiczne.html . Trzeba jednak wiedzieć, że nie są one tym samym.

Czym są naczynia liturgiczne?


Są to przede wszystkim naczynia, które służą do przechowywania różnych elementów niezbędnych do odprawienia Mszy Świętej. Mowa tu m.in. o winie czy Hostii. Do naczyń liturgicznych zaliczyć można kielich mszalny, monstrancje oraz tron pod monstrancje.

Czym jest sprzęt liturgiczny?


Jak wspomniano wcześniej, naczynia liturgiczne a sprzęt liturgiczny nie są tym samym. Sprzęt liturgiczny to wszystkie te elementy oraz przedmioty, które wykorzystuje się podczas Mszy Świętej, ale nie tylko. Wymienić można tu choćby dzwonki mosiężne, obrus ołtarzowy oraz paschał.

Naczynia a sprzęt liturgiczny


Główna różnica między naczyniami a sprzętem liturgicznym polega na tym, że naczynia mają dużo większy wymiar symboliczny. Mają one bowiem podczas Mszy Świętej kontakt z winem, które symbolizuje krew Chrystusa oraz z Hostią symbolizującą ciało Chrystusa. Sprzęt liturgiczny stanowi jedynie pewnego rodzaju dodatek do naczyń liturgicznych. Różnica jest także w materiale, z których te elementy są wykonywane. W przypadku naczyń są to metale szlachetne. Natomiast w przypadku sprzętu jest to najczęściej po prostu drewno lub szkło.