Wędrujące obrazy Matki Boskiej

Pięknym, religijnym obrzędem, odbywającym się w polskich parafiach są obrazy Matki Boskiej, które przekazywane są z domu do domu. Kult maryjny, który jest bardzo głęboki wśród polskiego społeczeństwa, jest potwierdzany podczas tych sakralnych ceremoniałów. Jak wygląda przebieg Nawiedzenia Królowej Polski w małych, rodzinnych społecznościach? Obrazy Matki Boskiej – wielkie święto rodziny Czas Nawiedzenia jest zawsze