Chyba nie ma w całym świecie katolickim innego świętego, który choć w jakimś drobnym stopniu dorównywałby popularnością niedoścignionej w swojej wierze i cnocie Matce Boskiej. Bogarodzica doczekała się wielu swoich zobrazowań, a zwłaszcza figur, które spotykamy na każdym kroku.

Figurka Matki Boskiej w przydrożnych kapliczkach


Bez wątpienia są to jedne z najczęstszych miejsc, w których spotkamy figury Maryjne. Rozsiane po całym świecie, spotykane w wielu miejscach – mniej lub bardziej uczęszczanych. W miejscach, które gromadzą często tłumy i takie, które są zapomniane. Jest wiele jej zobrazowań, mniej lub bardziej popularnych, jednak wszystkie mają jedną cechę – chcą jak najlepiej oddać niedoścignione piękno Bogarodzicy.

Matka Boska w swoich wizerunkach


Wielu artystów chciało nawiązać do nieogarnionego piękna Matki Boga. Powszechnie znana jest przecież chyba wszystkim Pieta, która obrazuje ból Maryi po ukrzyżowaniu. Figurka Matki Boskiej często też powstawała w swoim oryginale przy udziale Niepokalanej, która bądź tylko objawiła się wybrańcom, bądź też wręcz zasugerowała swój wizerunek w widzeniach. Matka Boska Fatimska, z Lourdes, Różańcowa, Niepokalana – to tylko niektóre z figurek spotykanych w kapliczkach przydrożnych.

Do Ciebie się uciekamy!


W ciężkich momentach naszego życia, ale również w szarej codzienności gromadzimy się wokół figurek Maryjnych w kościołach, kapliczkach czy naszych domach. Oddając się modlitwie tym samym powierzamy Bogarodzicy nasze codzienne troski z prośbą o wstawienie się za nimi u Boga.